Wakacyjne Zajęcia

Zajęcia wakacyjne w Instytucie to możliwość zapewnienia dzieciom w okresie letnim (lipiec-sierpień) ciekawych zabaw oraz rozwoju kontaktów z rówieśnikami. Dla rodziców to źródło kreatywnych inspiracji i wymiany doświadczeń rodzicielskich w szerszym gronie. Spotkania prowadzą doświadczeni specjaliści z zespołu Instytutu.

Wakacyjne Grupy Zabawowe

Wakacyjne Grupy Zabawowe są adresowane do najmłodszych dzieci: od urodzenia do 18. miesiąca życia i ich rodziców. Mają na celu tworzenie bezpiecznych i inspirujących warunków rozwojowych dla najmłodszych dzieci oraz wspieranie ich rodziców na starcie rodzicielstwa. Spotkania są dobrą okazją do budowania bliskiej relacji z dzieckiem oraz doświadczania wspólnych zabaw w gronie innych małych dzieci i ich rodziców.

Można zapisywać się na pojedyncze zajęcia lub na większą liczbę zajęć.

Opłata za pojedyncze zajęcia wynosi 50 zł.

Wakacyjne Kluby Dwulatka

Wakacyjne Kluby Dwulatka adresowane są do dzieci od 1,5 r.ż do 3 lat z opiekunami. Dzieci poznają swoich rówieśników, przebywając w grupie, rozwijają ważne umiejętności społeczne. Dzieci uczestniczą w ciekawych zabawach, m.in. w eksperymentach z masami plastycznymi i materiałami wielozmysłowymi, mają możliwość różnorodnych doświadczeń ruchowych, rozwijają intensywnie mowę i komunikację poprzez śpiew, rymowanki, słuchanie bajek.

Można zapisywać się na pojedyncze zajęcia lub na większą liczbę zajęć.

Opłata za pojedyncze zajęcia wynosi 50 zł.

Wakacyjne Kluby Przedszkolaka

Zajęcia adresowane są do przyszłych przedszkolaków w wieku 2,5 – 3,5 wraz z rodzicami.

Klub Przedszkolaka to cykl tygodniowych zajęć rozwojowych, które przygotowują dziecko i rodzica do dobrego startu przedszkolnego. Spotkania prowadzone są w formie zabawy, wspierają naturalną ciekawość i aktywność dzieci, rozwijają ich samodzielność i inicjatywę. Dzieci mają okazję zajmować się różnymi ciekawymi zadaniami i spędzać czas w towarzystwie innych dzieci. Program Klubu uwzględnia rytm przedszkolny, wspiera rozwój różnych umiejętności emocjonalno – społecznych oraz w przyjazny sposób przygotowuje dzieci do przedszkola.

Cykl zajęć trwa 5 dni i stanowi całość.

Koszt cyklu wynosi 250 zł.

Formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko dziecka*
Data urodzenia dziecka*
Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego*
Nr telefonu*
Adres e-mail*
Skąd się Państwo dowiedzieli o naszej ofercie?
Uwagi

Galeria

Sprawdź również