Podejście IMD

Podejście Instytutu Małego Dziecka to innowacyjne, autorskie podejście określające naszą specyfikę i sposób pracy na rzecz dzieci. 

Podejście IMD jest skoncentrowane na perspektywie dziecka, czyli uwzględnianiu jego potrzeb i praw w przestrzeni społecznej- przestrzeni rodzinnej, edukacyjnej i publicznej.

Podejście IMD zostało wypracowane w oparciu o wiedzę i doświadczenia interdyscyplinarnego zespołu Instytutu.

IMD kieruje się swoim podejściem we wszystkich swoich działaniach, koncentrując się na uwzględnianiu indywidualności, różnorodności i partycypacji dzieci oraz bierze pod uwagę kontekst ich życia oraz rozwój w codzienności.

W oparciu o Podejście IMD powstała nasza wizja, która zakłada, że :

„Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren upowszechnia i wprowadza innowacyjne modelowe rozwiązania na rzecz rozwoju i edukacji małych dzieci.

Rozwiązania te są wysokiej jakości i użyteczności. Opierają się na rozpoznaniu potrzeb, solidnej wiedzy i doświadczeniu oraz poszanowaniu praw małych dzieci w przestrzeni społecznej- rodzinnej, edukacyjnej i publicznej.

IMD jest organizacją, która bierze odpowiedzialność społeczną za tworzenie demokratycznych warunków rozwoju małych dzieci i jakość ich życia.”