Zespół

Jesteśmy 14-osobowym zespołem psychologów, pedagogów, socjologów oraz nauczycieli przedszkolnych:

Zawód: Psycholog

Dlaczego pracuję w IMD: Dla mnie praca w IMD to przede wszystkim większa możliwość wpływu na rzeczywistość małych dzieci i uwzględnianie ich perspektywy – potrzeb i praw w przestrzeni społecznej. Ważna jest dla mnie to, że w zespole IMD koncentrujemy się na jakości i spójności działań, że realizujemy projekty, które wymagają zaangażowania intelektualnego, emocjonalnego i społecznego. To również możliwość ciągłego rozwoju zawodowego i spotkania się z mądrymi ekspertami z różnych części świata.

Co robię w IMD: Jestem członkiem Zarządu Stowarzyszenia Instytut Małego Dziecka. W IMD zajmuję się koordynacją projektów i zarządzaniem finansami organizacji. Współtworzę programy autorskie IMD adresowane do małych dzieci i ich środowiska edukacyjnego oraz redaguję publikacje i materiały edukacyjne dla rodziców małych dzieci. Jestem trenerem w programach szkoleniowych dla nauczycieli, wychowawców małych dzieci i liderek organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Promuję podejście IMD w szerszym środowisku społecznym.

Zawód: psycholog

Dlaczego pracuję w IMD: Mam okazje pracować z rodzinami małych dzieci i z małymi dziećmi poprzez różne formy działań: warsztaty psychologiczne, konsultacje indywidualne dla rodzin , prowadzenie i rozwijanie programów zajęć dla dzieci i ich opiekunów, uczestniczę w kampaniach społecznych.

Moja codzienna praca wzmacnia opiekunów a tym samym tworzy dla dzieci lepsze warunki do rozwoju.

Pracuję w Stowarzyszeniu a nie prywatnej firmie. Pracuję w miejscu nastawionym na zysk społeczny, mam okazje do działania na rzecz zmiany społecznej i szeroko rozumianej profilaktyki społecznej.

Pracuję w przyjaznym miejscu w którym mogę rozwijać swoje kompetencje i umiejętności profesjonalne, z otwartym zespołem ludzi których łączy wspólna wizja i wspólna misja których cieszy to co robią i którzy stawiają w życiu na jakość tego co robią.

Co robię w IMD: W Instytucie Małego Dziecka prowadzę zajęcia grupowe dla małych dzieci od urodzenia do trzech lat i ich opiekunów: „Lulanki, Śpiewanki, Przytulanki…”, Grupy Zabawowe, Klub Dwulatka, spotkania rodzinne „Z dzieckiem na kolanach”. Ponadto prowadzę konsultacje indywidualne, a także warsztaty rozwojowe dla rodziców małych dzieci oraz opracowuję materiały edukacyjne dla rodziców

Zawód: pedagożka, nauczycielka  przedszkolna i specjalistka wczesnego wspomagania rozwoju

Dlaczego pracuję w IMD: Pracuję w IMD, ponieważ jest to jedno z najlepszych miejsc pracy z małymi dziećmi i ich rodzinami, nastawione na perspektywę dziecka. Poza tym bliska jest mi koncepcja pracy z małymi dziećmi w IMD. Cenię sobie to, że w IMD pracuje zespół specjalistów o wysokich kompetencjach i kwalifikacjach.

Co robię w IMD: Pracuję w Instytucie Małego Dziecka im. Astrid Lindgren z dziećmi od urodzenia do 7 roku życia, prowadząc m.in. grupę przedszkolną,  grupy rozwojowe dla małych dzieci i ich rodziców oraz warsztaty i szkolenia dla rodziców, nauczycieli oraz opiekunów żłobkowych. Bliska jest mi perspektywa dzieci i rodziców. Ważne są dla mnie relacje i to zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. W mojej codziennej pracy koncentruje się na budowaniu i rozwijaniu relacji z dziećmi i współpracy z rodzicami. Obszarem, który budzi moje szczególne zainteresowanie jest uczenie się małych dzieci i rozwijanie jednej z kluczowych kompetencji człowieka – umiejętności adaptacji, zwłaszcza do żłobka i przedszkola. Z pasją i otwartością uczę się od dzieci, które są dla mnie największą inspiracją. Prywatnie uwielbiam książki, kino, zwierzęta,  dobre jedzenie oraz tworzenie aranżacji przestrzeni i zabawek dla małych dzieci.

Zawód: socjolog, psycholog

Dlaczego pracuję w IMD: Pracuję w IMD, ponieważ praca ta daje mi możliwość pracy projektowej, jest różnorodna i twórcza. Ważne dla mnie jest to, że mam możliwość rozwoju, kontaktu z wieloma mądrymi i ciekawymi osobami. Praca w IMD daje mi możliwość pracy w zespole oraz poczucie wpływu na rzeczywistość, szczególnie w zakresie pracy na rzecz małych dzieci

Co robię w IMD: Jestem członkiem Zarządu Stowarzyszenia Instytut Małego Dziecka. W IMD zajmuję się koordynacją projektów. Współtworzę programy autorskie IMD adresowane do małych dzieci i ich środowiska edukacyjnego. Jestem trenerem w programach szkoleniowych dla nauczycieli i wychowawców małych dzieci. Konsultuję programy i ustawy dotyczące polityki prorodzinnej na poziomie lokalnym i krajowym.

Zawód: Psycholog

Dlaczego pracuję w IMD: Z Instytutem jestem związana od początku mojej drogi zawodowej, od 1993 roku. To miejsce, gdzie można nieustannie rozwijać się zawodowo, pełne inspiracji. Cenię w naszym zespole to, że nie tracimy z oczu perspektywy dzieci.

Co robię w IMD: Jestem członkiem Zarządu Stowarzyszenia Instytut Małego Dziecka. W IMD zajmuję się koordynacją projektów. Współtworzę programy autorskie IMD adresowane do małych dzieci, ich rodzin oraz ich środowiska edukacyjnego: przedszkolnego i żłobkowego. Jestem trenerem w programach szkoleniowych dla nauczycieli i wychowawców małych dzieci. Konsultuję programy i ustawy dotyczące polityki prorodzinnej na poziomie lokalnym i krajowym.

Zawód: psycholog

Dlaczego pracuję w IMD: Już na studiach chciałam poświęcić się pracy z najmłodszymi dziećmi i ich rodzicami, uważając, że pozwoli to na wspieranie rodzin w kluczowym dla nich okresie życia – praca w Instytucie jest realizacją tego marzenia zawodowego.

Poza tym – Instytut Małego Dziecka to miejsce pracy, w którym profesjonalna wiedza psychologiczna i pedagogiczna znajduje swoje zastosowanie w praktyce, a ja cenię sobie połączenie tych dwóch perspektyw.

Rownie ważne jest dla mnie, że IMD tworzy zespół dynamicznych i koleżeńskich specjalistów, co sprzyja zarówno dobrej atmosferze pracy, jak i wymianie doświadczeń oraz mojemu rozwojowi zawodowemu.

Co robię w IMD: W Instytucie Małego Dziecka im. Astrid Lindgren pracuję jako psycholog, prowadząc grupowe zajęcia dla małych dzieci (w wieku od urodzenia do 3 lat) i ich rodzin, czyli Grupy Zabawowe, Klub Dwulatka, spotkania rodzinne „Z dzieckiem na kolanach” oraz warsztaty rozwojowego „Kawiarenka u Astrid” dla rodziców małych dzieci.. Prowadząc zajęcia i warsztaty wspieram całościowy rozwój dzieci i kompetencje wychowawcze rodziców. Współtworzę także programy służące rozwojowi i uczeniu się małych dzieci, przygotowuję publikacje dla rodziców oraz pełnię funkcję asystenta do spraw rekrutacji, mając pierwszy kontakt z klientami Instytutu.

Zawód: pedagog, nauczyciel przedszkolny, arteterapeuta

Dlaczego pracuję w IMD:  W swojej ścieżce zawodowej zaczęłam od podstaw: od roli opiekuna w żłobku, poprzez prowadzenie warsztatów zabawowych dla rodzin z małymi dziećmi, po szkolne praktyki, korepetycje oraz wsparcie w nauczaniu zdalnym dla dzieci w wieku szkolnym. Swoje miejsce odnalazłam jednak Instytucie, gdzie idee i podejście do dzieci oraz ich rodzin jest zgodne z moimi wartościami. W pracy cenię sobie wejście w perspektywę dziecka oraz wsparcie całej rodziny. Prywatnie jestem miłośniczką rękodzieła i sztuki, a elementy artystyczne wplatam w pracę zawodową.

Co robię w IMD: W IMD pracuję w Punkcie Przedszkolnym IMD w grupie dla dzieci od 3 roku do 6 lat oraz prowadzę zajęcia rozwojowe “Klub Dwulatka” dla rodzin i małych dzieci do lat 3.

Zawód: socjolog

Dlaczego pracuje w IMD: Praca w IMD jest dla mnie urzeczywistnieniem marzenia o pracy w miejscu, z którego ideami głęboko się identyfikuje. Niezwykle bliskie jest mi podejście skoncentrowane na budowaniu społeczeństwa, w którym uwzględnia się i szanuje perspektywę dziecka. Ważne są dla mnie również takie kwestie jak podążanie za możliwościami rozwojowymi dziecka, budowanie bezpieczeństwa emocjonalnego, rozbudzanie ciekawości świata, a także wspieranie rodziców i opiekunów szczególnie w pierwszych latach rodzicielstwa.

Możliwość pracy w interdyscyplinarnym gronie ekspertów daje mi szansę na  rozwój i czerpanie z wiedzy i doświadczenia współpracowników. Poza tym praca ta pozwala mi także łączyć zawodową pasję z rolą mamy.

Co robię w IMD: w Instytucie Małego Dziecka pracuję jako socjolog z przygotowaniem pedagogicznym, prowadząc zajęcia dla małych dzieci i ich opiekunów: Grupy Zabawowe oraz Klub Dwulatka.

Zawód: absolwentka studiów wyższych w obszarze rozwoju małych dzieci na uczelniach University of Leeds i University College London w Wielkiej Brytanii

Dlaczego pracuję w IMD: Instytut jest dla mnie miejscem, w którym wysokie standardy podejścia do małych dzieci znajdują rzeczywiste odzwierciedlenie w praktyce. Aktualna wiedza o rozwoju dzieci przeplata się tu z autentyczną wrażliwością na ich potrzeby oraz chęcią tworzenia przyjaznej, bezpiecznej i wspierającej przestrzeni dla dzieci i ich rodzin. Taki sposób myślenia i pracy jest mi bardzo bliski.

Dzięki pracy w Instytucie mogę stale uczyć się od moich doświadczonych koleżanek z zespołu, podejmować nowe wyzwania zawodowe oraz – co równie ważne – czerpać dużą radość z interakcji z dziećmi i rodzicami.

Co robię w IMD: Odkąd zaczęłam pracę w Instytucie miałam okazję prowadzić różne formy regularnych zajęć: od Lulanek dla najmłodszych dzieci, przez Grupy Zabawowe i Kluby Dwulatka, aż po Małe Przedszkole dla starszych dzieci. Jestem również jedną z osób, którą można spotkać przychodząc na Bawialnię oraz na zajęcia wakacyjne, w tym na Klub Przedszkolaka. W sezonie 2022/2023 współprowadziłam także spotkania Grupy Zabawowej dla rodzin z Ukrainy, które były pierwszymi tego typu zajęciami w Instytucie.

Zawód: psycholog

Dlaczego pracuję w IMD: Instytut jest dla mnie miejscem, gdzie rozwój dzieci jest wszechstronnie wpierany. Wartości, które wyznaję w pracy są spójne z wizją Instytutu. Każdy człowiek jest traktowany z szacunkiem i akceptacją dla jego indywidualności. Jednocześnie brana jest pod uwagę perspektywa bycia w grupie, wspólnej zabawy i wzajemnej inspiracji. Praca w Instytucie daje mi poczucie wkładu w zdrowy i holistyczny rozwój dzieci. Prowadzenie zajęć w Instytucie jest to dla mnie inwestycja w odporność psychiczną dzieci w ich przyszłym życiu.

Wspieram także rodziców i opiekunów w towarzyszeniu dzieciom. W Instytucie nowoczesna wiedza psychologiczna i pedagogiczna jest wykorzystywana we wspierania rozwoju dzieci i ich opiekunów.

Co robię w IMD: Prowadzę w Instytucie zajęcia dla dzieci i ich opiekunów. Podczas spotkań wspieram rozwój dzieci, w atmosferze zrozumienia, akceptacji dla autonomii i indywidualności każdego z grupy.

Zawód: psycholożka

Dlaczego pracuję w IMD: Instytut poznałam już w trakcie moich studiów. Gdy zaczęłam w nim pracować wiedziałam, że to miejsce będzie nie tylko spójne z moim podejściem do pracy z dziećmi, które ukształtowało się we mnie w trakcie studiów, ale także pomoże je rozwinąć i
wzbogacić. W Instytucie Małego Dziecka mogę na co dzień obserwować rozwój dzieci na różnych etapach ich życia, podziwiać relację między nimi a ich opiekunami oraz czerpać radość i doświadczenie ze wspólnych spotkań z nimi.
IMD jest dla mnie miejscem, które pomaga mi dbać o mój rozwój zawodowy, między innymi dzięki pracy w zespole ze specjalistkami z różnych dziedzin i przyjaznej atmosferze, jaka się dzięki nim
tworzy.

Co robię w IMD: W Instytucie Małego Dziecka pracuję jako psycholożka, prowadząc zajęcia rozwojowe dla dzieci i ich opiekunów: Grupa Zabawowa oraz Klub Dwulatka. Pracuję także w Punkcie Przedszkolnym IMD z dziećmi w grupie różnowiekowej.