Zespół

Jesteśmy 14-osobowym zespołem psychologów, pedagogów, socjologów oraz nauczycieli przedszkolnych:

Zawód: Psycholog

Dlaczego pracuję w IMD: Dla mnie praca w IMD to przede wszystkim większa możliwość wpływu na rzeczywistość małych dzieci i uwzględnianie ich perspektywy – potrzeb i praw w przestrzeni społecznej. Ważna jest dla mnie to, że w zespole IMD koncentrujemy się na jakości i spójności działań, że realizujemy projekty, które wymagają zaangażowania intelektualnego, emocjonalnego i społecznego. To również możliwość ciągłego rozwoju zawodowego i spotkania się z mądrymi ekspertami z różnych części świata.

Co robię w IMD: Jestem członkiem Zarządu Stowarzyszenia Instytut Małego Dziecka. W IMD zajmuję się koordynacją projektów i zarządzaniem finansami organizacji. Współtworzę programy autorskie IMD adresowane do małych dzieci i ich środowiska edukacyjnego oraz redaguję publikacje i materiały edukacyjne dla rodziców małych dzieci. Jestem trenerem w programach szkoleniowych dla nauczycieli, wychowawców małych dzieci i liderek organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Promuję podejście IMD w szerszym środowisku społecznym.

Zawód: psycholog

Dlaczego pracuję w IMD: Mam okazje pracować z rodzinami małych dzieci i z małymi dziećmi poprzez różne formy działań: warsztaty psychologiczne, konsultacje indywidualne dla rodzin , prowadzenie i rozwijanie programów zajęć dla dzieci i ich opiekunów, uczestniczę w kampaniach społecznych.

Moja codzienna praca wzmacnia opiekunów a tym samym tworzy dla dzieci lepsze warunki do rozwoju.

Pracuję w Stowarzyszeniu a nie prywatnej firmie. Pracuję w miejscu nastawionym na zysk społeczny, mam okazje do działania na rzecz zmiany społecznej i szeroko rozumianej profilaktyki społecznej.

Pracuję w przyjaznym miejscu w którym mogę rozwijać swoje kompetencje i umiejętności profesjonalne, z otwartym zespołem ludzi których łączy wspólna wizja i wspólna misja których cieszy to co robią i którzy stawiają w życiu na jakość tego co robią.

Co robię w IMD: W Instytucie Małego Dziecka prowadzę zajęcia grupowe dla małych dzieci od urodzenia do trzech lat i ich opiekunów: „Lulanki, Śpiewanki, Przytulanki…”, Grupy Zabawowe, Klub Dwulatka, spotkania rodzinne „Z dzieckiem na kolanach”. Ponadto prowadzę konsultacje indywidualne, a także warsztaty rozwojowe dla rodziców małych dzieci oraz opracowuję materiały edukacyjne dla rodziców

Zawód: Pedagog, nauczyciel przedszkolny

Dlaczego pracuję w IMD: Pracuję w IMD, ponieważ jest to jedno z najlepszych miejsc pracy z małymi dziećmi i ich rodzinami, nastawione na perspektywę dziecka. Poza tym bliska jest mi koncepcja pracy z małymi dziećmi w IMD. Cenię sobie to, że w IMD pracuje zespół specjalistów o wysokich kompetencjach i kwalifikacjach.

Co robię w IMD: W IMD pracuję w Punkcie Przedszkolnym IMD w grupie dla dzieci od 2,5 roku do 5 lat oraz prowadzę zajęcia rozwojowe dla rodzin i małych dzieci do lat 3 (Grupy Zabawowe, Klub Dwulatka, spotkania rodzinne „Z dzieckiem na kolanach), a także przygotowuję materiały edukacyjne dla rodziców małych dzieci.

Zawód: psycholog, surdopedagog

Dlaczego pracuję w IMD: Pracuję w IMD, ponieważ jest to wyjątkowe miejsce, w którym mogę łączyć swoją pasję z pracą zawodową. Bardzo odnajduję się w podejściu i ideach realizowanych w Instytucie. Pierwsze lata życia dziecka to podstawa, na której opiera się cały jego dalszy rozwój, dlatego niezwykle ważne jest dla mnie wspieranie dziecka i jego opiekunów szczególnie na tym etapie życia. Praca w IMD nieustannie inspiruje mnie do pogłębiania swojej wiedzy, rozwijania kompetencji, ale przede wszystkim przynosi dużo radości.

Cieszę się, że mogę pracować oraz tworzyć stale rozwijający się, interdyscyplinarny, twórczy i tak fantastyczny zespół specjalistów IMD.

Co robię w IMD: W Instytucie Małego Dziecka pracuję jako psycholog, prowadząc zajęcia dla małych dzieci i ich opiekunów: Grupy Zabawowe, Klub Dwulatka oraz Bawialnię.

Zawód: psycholog

Dlaczego pracuję w IMD: Pracuję w IMD, ponieważ bardzo bliskie są mi idee przyświecające działaniom Instytutu. Niezwykła jest dla mnie możliwość towarzyszenia dziecku w pierwszych latach jego życia – czasie, który pod wieloma względami jest absolutnie wyjątkowy. Bardzo cenię to, że zespół Instytutu przyjmując w swojej pracy perspektywę dziecka, nie pomija w żaden sposób potrzeb jego opiekunów. Dużą satysfakcję przynosi mi praca skoncentrowana na wspieraniu nie tylko całościowego rozwoju małych dzieci, ale również więzi między dzieckiem a rodzicem.

Co robię w IMD: W Instytucie Małego Dziecka pracuję jako psycholog, prowadząc zajęcia dla małych dzieci i ich opiekunów: Klub Dwulatka oraz Małe Przedszkole.

Zawód: socjolog, psycholog

Dlaczego pracuję w IMD: Pracuję w IMD, ponieważ praca ta daje mi możliwość pracy projektowej, jest różnorodna i twórcza. Ważne dla mnie jest to, że mam możliwość rozwoju, kontaktu z wieloma mądrymi i ciekawymi osobami. Praca w IMD daje mi możliwość pracy w zespole oraz poczucie wpływu na rzeczywistość, szczególnie w zakresie pracy na rzecz małych dzieci

Co robię w IMD: Jestem członkiem Zarządu Stowarzyszenia Instytut Małego Dziecka. W IMD zajmuję się koordynacją projektów. Współtworzę programy autorskie IMD adresowane do małych dzieci i ich środowiska edukacyjnego. Jestem trenerem w programach szkoleniowych dla nauczycieli i wychowawców małych dzieci. Konsultuję programy i ustawy dotyczące polityki prorodzinnej na poziomie lokalnym i krajowym.

Zawód: Psycholog

Dlaczego pracuję w IMD: Z Instytutem jestem związana od początku mojej drogi zawodowej, od 1993 roku. To miejsce, gdzie można nieustannie rozwijać się zawodowo, pełne inspiracji. Cenię w naszym zespole to, że nie tracimy z oczu perspektywy dzieci.

Co robię w IMD: Jestem członkiem Zarządu Stowarzyszenia Instytut Małego Dziecka. W IMD zajmuję się koordynacją projektów. Współtworzę programy autorskie IMD adresowane do małych dzieci, ich rodzin oraz ich środowiska edukacyjnego: przedszkolnego i żłobkowego. Jestem trenerem w programach szkoleniowych dla nauczycieli i wychowawców małych dzieci. Konsultuję programy i ustawy dotyczące polityki prorodzinnej na poziomie lokalnym i krajowym.

Zawód: psycholog

Dlaczego pracuję w IMD: Już na studiach chciałam poświęcić się pracy z najmłodszymi dziećmi i ich rodzicami, uważając, że pozwoli to na wspieranie rodzin w kluczowym dla nich okresie życia – praca w Instytucie jest realizacją tego marzenia zawodowego.

Poza tym – Instytut Małego Dziecka to miejsce pracy, w którym profesjonalna wiedza psychologiczna i pedagogiczna znajduje swoje zastosowanie w praktyce, a ja cenię sobie połączenie tych dwóch perspektyw.

Rownie ważne jest dla mnie, że IMD tworzy zespół dynamicznych i koleżeńskich specjalistów, co sprzyja zarówno dobrej atmosferze pracy, jak i wymianie doświadczeń oraz mojemu rozwojowi zawodowemu.

Co robię w IMD: W Instytucie Małego Dziecka im. Astrid Lindgren pracuję jako psycholog, prowadząc grupowe zajęcia dla małych dzieci (w wieku od urodzenia do 3 lat) i ich rodzin, czyli Grupy Zabawowe, Klub Dwulatka, spotkania rodzinne „Z dzieckiem na kolanach” oraz warsztaty rozwojowego „Kawiarenka u Astrid” dla rodziców małych dzieci.. Prowadząc zajęcia i warsztaty wspieram całościowy rozwój dzieci i kompetencje wychowawcze rodziców. Współtworzę także programy służące rozwojowi i uczeniu się małych dzieci, przygotowuję publikacje dla rodziców oraz pełnię funkcję asystenta do spraw rekrutacji, mając pierwszy kontakt z klientami Instytutu.

Zawód: socjolog, psycholog

Dlaczego pracuję w IMD: Praca w Instytucie Małego Dziecka im. Astrid Lindgren jest dla mnie ważna ponieważ wszelkie cele, jakie sobie stawiamy zawsze mają na uwadze perspektywę dziecka i jego indywidualny rozwój. Podejście takie jest mi bardzo bliskie. Równie ważny jest dla mnie nasz zespół, który tworzy miłą, twórczą i pełną zaangażowania atmosferę pracy. Szkolenia, spotkania zespołu zapewniają mi stały rozwój wiedzy i kompetencji. Poza tym jest to praca, która w satysfakcjonujący mnie sposób pozwala na łączenie obowiązków mamy z pracą zawodową.

Co robię w IMD: Prowadzę zajęcia dla dzieci od urodzenia do trzeciego roku życia i ich rodziców: Klub Dwulatka, Grupy Zabawowe, spotkania rodzinne „Z dzieckiem na kolanach”, warsztaty. Przygotowuję materiały edukacyjne dla rodziców.

Zawód: socjolog

Dlaczego pracuje w IMD: Praca w IMD jest dla mnie urzeczywistnieniem marzenia o pracy w miejscu, z którego ideami głęboko się identyfikuje. Niezwykle bliskie jest mi podejście skoncentrowane na budowaniu społeczeństwa, w którym uwzględnia się i szanuje perspektywę dziecka. Ważne są dla mnie również takie kwestie jak podążanie za możliwościami rozwojowymi dziecka, budowanie bezpieczeństwa emocjonalnego, rozbudzanie ciekawości świata, a także wspieranie rodziców i opiekunów szczególnie w pierwszych latach rodzicielstwa.

Możliwość pracy w interdyscyplinarnym gronie ekspertów daje mi szansę na  rozwój i czerpanie z wiedzy i doświadczenia współpracowników. Poza tym praca ta pozwala mi także łączyć zawodową pasję z rolą mamy.

Ci robię w IMD: w Instytucie Małego Dziecka pracuję jako socjolog z przygotowaniem pedagogicznym, prowadząc zajęcia dla małych dzieci i ich opiekunów: Grupy Zabawowe oraz Klub Dwulatka.