Patronka

„Wiedza o ludziach, jaką posiadam, przyszła, ponieważ jestem nimi ogromnie zainteresowana. A między ludźmi dzieci interesują mnie najbardziej. Są mi bliskie. Myślę, że właśnie dlatego tak dobrze czuję dziecięce emocje i myśli…”

Astrid Lindgren

Naszą patronką jest Astrid Lindgren (1907-2002) – szwedzka pisarka i działaczka społeczna, autorka popularnych książek dla dzieci i młodzieży.

Dlaczego Astrid Lindgren jest patronką naszego Instytutu?

Astrid zawsze kierowała się perspektywą dzieci, naprawdę potrafiła zrozumieć, oddać prawdziwy świat dzieci – ich wrażliwość, emocjonalność, odbiór świata, ich logikę myślenia. I to też jest główna idea działań Instytutu.

Kontakty Astrid Lindgren z dziećmi były prawdziwym fenomenem – rozumiała je tak, jakby sama nigdy nie przestała doświadczać świata z pozycji kilkulatka.

Nie było w jej książkach moralizowania, pouczania dzieci. Traktowała dzieci bardzo poważnie, z szacunkiem.

Bliski jest nam obraz dziecka, który pokazywała w swoich książkach

Pokazywała całe bogactwo, złożoność uczuć i doświadczeń dzieci. Dzieci beztrosko się bawią, są pełne fantazji, radości, ale też boją się, złoszczą, czują się samotnie, czy chorują.

W jej książkach dzieci są aktywne, ciekawe świata, nieustannie czymś zajęte. Najciekawsza jest dla nich codzienność. Astrid bardzo realistycznie opisywała ich najbliższe otoczenie i ich zajęcia: co jedzą, gdzie mieszkają, w co się bawią, jak rozmawiają.

Gdy Astrid Lingren mówiła, co czyniło jej dzieciństwo tak szczęśliwym, to dwie rzeczy były ważne: wolność i poczucie bezpieczeństwa. Z kolei w Instytucie często posługujemy się metaforą, że dzieci potrzebują jednocześnie korzeni i skrzydeł. Potrzebują opieki, stałości, reguł, towarzyszenia dorosłych, a z drugiej strony wolności, możliwości poznawania świata, zdobywania samodzielnie różnych doświadczeń.

Astrid Lindgren była też aktywną działaczką społeczną, co ciekawe zajęła się tym po 70 roku życia, a żyła 94 lata. Przez wiele lat walczyła o respektowanie praw dzieci w społeczeństwie.

Chciała, aby wszystkie dzieci miały prawo do dzieciństwa dającego wolność i poczucie bezpieczeństwa. Astrid była pionierką, torowała zmiany w świadomości społecznej – zmieniała podejście dorosłych do dzieci.

Ze zdaniem Astrid Lindgren liczyły się światowe autorytety. Jej poglądy na temat wychowania znalazły oddźwięk m.in. w ustalonym w roku 1978 w Szwecji prawie zabraniającym rodzicom stosowania kar cielesnych w stosunku do dzieci.

Dla Instytutu również ważna jest działalność społeczna. Zakładamy, że zadaniem nas wszystkich – całego społeczeństwa jest dbanie o jakość życia małych dzieci i my jako Instytut podejmujemy różnorodne działania zwiększające uczestnictwo dzieci w przestrzeni społecznej.

Astrid Lindgren wydała ponad 87 książek, sprzedanych w 100 milionach egzemplarzy i przetłumaczonych na 76 języków. Otrzymała setki nagród, wyróżnień i odznaczeń, a trzy uniwersytety (w tym Uniwersytet Warszawski w 1989 roku) uhonorowały Astrid Lindgren tytułem doktora honoris causa.

Najbardziej znane w Polsce książki Astrid Lindgren to: seria o Pippi Langstrump, „Dzieci z Bullerbyn”, „Ronja, córka zbójnika”, „Bracia Lwie Serce”, „Emil ze Smalandii”, seria o Karlssonie z Dachu.

Książki o Astrid Lindgren wydane w Polsce to:

1) Strömstedt Margareta, Atrid Lindgren. Opowieść o życiu i twórczości, Wyd. Nasza Księgarnia, 2007.

2) Forsell Jacob (red.), Portrety Astrid, Wyd. Nasza Księgarnia, 2007.

3) Gaare Jørgen, Sjaastad Øystein, Pippi i Sokrates. Filozoficzne wędrówki po świecie Astrid Lindgren, Wyd. Jacek Santorski & Co, 2002.

4) Podsiadło Jacek, Pippi, dziwne dziecko, Wyd. Hokus Pokus, 2006

5) Bjork Christina, Przygody Atrid – zanim została Astrid Lindgren, Wyd. Zakamarki, 2007.