Warsztaty dla nauczycieli

Im mniejsze dziecko, tym jakość relacji pomiędzy nim a wychowawcą jest istotniejsza i ma wpływ na jego całościowe funkcjonowanie. Na nauczycielach małych dzieci spoczywa ogromna odpowiedzialność związana nie tylko ze wspieraniem indywidualnego rozwoju dzieci, ale również budowaniem zasobów ludzkich w Polsce.

Filarem placówek wczesnej edukacji są profesjonalni wychowawcy i nauczyciele małego dziecka.

Program szkoleniowy przygotowany przez Ośrodek Szkoleniowy Instytutu Małego Dziecka zakład ciągły rozwój jakości placówek opieki rozwojowej i edukacyjnych. Koncentruje się na tworzeniu dla pracowników placówki zarówno warunków do rozwoju wiedzy i umiejętności z zakresu pracy pedagogicznej z małymi dziećmi i ich rodzicami, jak i rozwoju umiejętności komunikacji i współpracy w zespole.

Ośrodek Szkoleniowy Instytutu Małego Dziecka kieruje swoją ofertę szkoleniową do środowiska edukacyjnego małych dzieci:

 • specjalistów i wychowawców zajmujących się opieką i edukacją dzieci poniżej 3 roku życia,
 • dyrektorów i nauczycieli przedszkolnych,
 • innych specjalistów pracujących na rzecz dzieci od urodzenia do 7 roku życia i ich rodzin.

Uczestnicy szkoleń uzyskują zaświadczenie o uczestnictwie w doskonaleniu zawodowym wystawione przez Ośrodek Szkoleniowy Instytutu Małego Dziecka im. Astrid Lindgren, wpisany do Ewidencji NPDN Samorządu Województwa Wielkopolskiego pod nr DE.II.2.1-4330-17/10.

Program szkoleń jest skonstruowany w oparciu o rozpoznanie potrzeb szkoleniowych środowiska edukacyjnego oraz pod katem maksymalizacji transferu zdobytej wiedzy do codziennej pracy w placówce. Szkolenia prowadzone są metodą warsztatową. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i publikacje przygotowane przez Instytut Małego Dziecka.

Osoby prowadzący szkolenie to doświadczeni trenerzy pracujący w Instytucie Małego Dziecka, mający zarówno doświadczenie w bezpośredniej pracy z małymi dziećmi i rodzicami, jak i w pracy szkoleniowej dla wychowawców i nauczycieli małego dziecka.

Aktualna oferta – szkolenie z Metody Projektów (I – IV 2020 rok)

Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać poprzez kontakt:

 • mailem: biuro@imd.org.pl
 • w czasie dyżuru informacyjnego:
  w poniedziałki od 13:30 do 15:30
  oraz środy od 13:30 do 15:30
  pod numerem telefonu 61 847 45 76.

Formularz zgłoszeniowy

  Imię i nazwisko*
  Nazwa placówki *
  Nr telefonu *
  Adres e-mail *
  Skąd się Państwo dowiedzieli o naszej ofercie?
  Uwagi