Projekt Dobry Start

Tytuł projektu: Dobry start – zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych

Termin realizacji: 01.01.2018. – 31.12.2020.

Całkowita wartość projektu: 1 856 520,00

Kwota dofinansowania: 1 763 694,00

Numer wniosku: RPWP.07.02.02-30-0038/17

Cel projektu: zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym 100 rodzin (300 osób) z małymi dziećmi (od urodzenia do 5. roku życia) z Województwa Wielkopolskiego poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych w okresie od I 2018 do XII 2020 roku.

Cel projektu realizujemy poprzez:
– budowanie i rozwijanie współpracy ze środowiskiem lokalnym w celu wprowadzenia narzędzi rozwoju usług społecznych dla rodzin z małymi dziećmi zagrożonych wykluczeniem,
– wdrożenie trzech lokalnych modeli usług społecznych dla rodzin z małymi dziećmi zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia – Lokalnych Klubów Rodzinnych,
– prowadzenie trzech Lokalnych Klubów Rodzinnych dla rodzin z małymi dziećmi zagrożonych wykluczeniem.

Prezentacja o Lokalnych Klubach Rodzinnych

Lokalne Kluby Rodzinne:

Lokalny Klub Rodzinny w Czarnkowie, adres: ul. Ogrodowa 21/2, kontakt: lkr.czarnkow@imd.org.pl, strona na Facebooku, harmonogram realizowanych form wsparcia

Lokalny Klub Rodzinny w Jarocinie , adres: ul. Św. Ducha 44, kontakt: lkr.jarocin@imd.org.pl, strona na Facebookuharmonogram realizowanych form wsparcia

Lokalny Klub Rodzinny w Rawiczu , adres: ul. Sarnowska 9a (budynek Przedszkola nr 5 w Rawiczu), kontakt: rawicz@imd.org.pl, strona na Facebooku, harmonogram realizowanych form wsparcia

 


Dokumenty dla uczestników projektu:

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 2 Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 3 Oświadczenie w sprawie danych osobowych

Załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnieniu kryterium dostępu

Załącznik nr 5 Karta udzielonego wsparcia uczestnika projektu 

 Oświadczenie o trwałości rezultatów projektu

Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren oświadcza, że trwałość rezultatów projektu „Dobry start – zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych” nr projektu: RPWP.07.02.02-30-0038/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego to instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia usług.

Trwałość rezultatów projektu zostanie zachowana poprzez:

– gotowość  9 specjalistów  do dalszego świadczenia usług społecznych w obszarze wsparcia rodzin z małymi dziećmi zagrożonych wykluczeniem społecznym (IMD),

– gotowość samorządów lokalnych do świadczenia usług społecznych o podobnym charakterze poprzez włączenie takich usług do lokalnych strategii i instytucji działających na terenie społeczności lokalnej (ROPS). 

Aktualne zapytania ofertowe w projekcie:

Zapytanie ofertowe z dnia 28.01.2021

Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren realizuje projekt „Dobry start – zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych” (nr projektu RPWP.07.02.02-IZ-00-30-0038/17), współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z realizowanym projektem zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na niżej określony przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: zakup wraz z dostawą do trzech wskazanych lokalizacji materiałów wskazanych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Termin nadsyłania ofert 04.02.2021r.

Zalacznik nr 1_opis przedmiotu zamowienienia_materiały dydaktyczne

Zalacznik nr 2_formularz cenowy

Zalacznik nr 3_oswiadczenie o braku powiazan

Zapytanie ofertowe_materiały

 


Zapytanie ofertowe z dnia 22.01.2021

Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren realizuje projekt „Dobry start – zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych” (nr projektu RPWP.07.02.02-IZ-00-30-0038/17), współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z realizowanym projektem zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na niżej określony przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: zakup wraz z dostawą do trzech wskazanych lokalizacji zabawek  wskazanych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Termin nadsyłania ofert 29.01.2021r.

Zalacznik nr 1_opis przedmiotu zamowienia_zabawki

Zalacznik nr 2_formularz cenowy (1)

Zalacznik nr 3_oswiadczenie o braku powiazan

Zapytanie ofertowe_zabawki

 


Zapytania ofertowe:

OPUBLIKOWANO: 2021-02-24

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 2021-03-03 23:59:59

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/34114


OPUBLIKOWANO: 2020-12-18

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 2020-12-29 23:59:59

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/23290


OPUBLIKOWANO: 2020-12-18

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 2020-12-29 23:59:59

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/23299


OPUBLIKOWANO: 2020-10-22

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 2020-10-31 23:59:59

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/12018


OPUBLIKOWANO: 2020-10-19

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 2020-10-28 23:59:59

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/11997


OPUBLIKOWANO: 2020-10-15

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 2020-10-26 12:00:00

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/11857


OPUBLIKOWANO: 2020-10-15

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 2020-10-26 12:00:00

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/11853


OPUBLIKOWANO: 2020-10-12

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 2020-10-20 23:59:59

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/11041


Do 2020-03-30 | INSTYTUT MAŁEGO DZIECKA IM. ASTRID LINDGREN | wielkopolskie |

https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1239833


Do 2020-02-25 | INSTYTUT MAŁEGO DZIECKA IM. ASTRID LINDGREN | wielkopolskie |

https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233233


Do 2019-05-22 | INSTYTUT MAŁEGO DZIECKA IM. ASTRID LINDGREN | wielkopolskie |

https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184740


Do 2020-02-10 | INSTYTUT MAŁEGO DZIECKA IM. ASTRID LINDGREN | wielkopolskie |

https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1230365


Do 2019-01-07 | INSTYTUT MAŁEGO DZIECKA IM. ASTRID LINDGREN | wielkopolskie |

https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1157297


Do 2018-12-10 | INSTYTUT MAŁEGO DZIECKA IM. ASTRID LINDGREN | wielkopolskie |

https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1152724


Do 2018-11-09 | INSTYTUT MAŁEGO DZIECKA IM. ASTRID LINDGREN | wielkopolskie |

https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1146605


Do 2018-11-09 | INSTYTUT MAŁEGO DZIECKA IM. ASTRID LINDGREN | wielkopolskie |

https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1146613


Do 2018-11-09 | INSTYTUT MAŁEGO DZIECKA IM. ASTRID LINDGREN | wielkopolskie |

https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1146611


Do 2018-09-11 | INSTYTUT MAŁEGO DZIECKA IM. ASTRID LINDGREN | wielkopolskie |

https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1134437


Do 2018-09-11 | INSTYTUT MAŁEGO DZIECKA IM. ASTRID LINDGREN | wielkopolskie |

https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1134456


Do 2018-09-11 | INSTYTUT MAŁEGO DZIECKA IM. ASTRID LINDGREN | wielkopolskie |

https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1134445


Do 2018-06-28 | INSTYTUT MAŁEGO DZIECKA IM. ASTRID LINDGREN | wielkopolskie |

https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119170


Do 2018-06-28 | INSTYTUT MAŁEGO DZIECKA IM. ASTRID LINDGREN | wielkopolskie |

https:/archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120252


Do 2018-06-28 | INSTYTUT MAŁEGO DZIECKA IM. ASTRID LINDGREN | wielkopolskie |

https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120284


Zapytanie ofertowe z dnia 29.03.2018 – konsultant programowy ds. rodzin zagrożonych wykluczeniem (w rozumieniu specjalista programowy) w obszarze specjalista w zakresie metodologii pracy socjalnej i poradnictwa psychologicznego

Załącznik nr 1_zapytanie ofertowe_konsultant programowy ds rodzin zagrożonych wykluczeniem_oferta

Załącznik nr 2_zapytanie ofertowe_konsultant programowy ds rodzin zagrożonych wykluczeniem_potw odbioru


Zapytanie ofertowe z dnia 29.03.2018 – konsultant programowy ds. rodzin zagrożonych wykluczeniem (w rozumieniu specjalista programowy) w obszarze specjalista w zakresie tworzenia i wdrożenia modeli wsparcia małych dzieci i ich rodzin

Załącznik nr 1_zapytanie ofertowe_konsultant programowy ds rodzin zagrożonych wykluczeniem_oferta

Załącznik nr 2_zapytanie ofertowe_konsultant programowy ds rodzin zagrożonych wykluczeniem_potw odbioru


Zapytanie ofertowe  z dnia 29.03.2018 – konsultant programowy ds. rodzin zagrożonych wykluczeniem (w rozumieniu specjalista programowy) w obszarze specjalista w zakresie metodologii pracy edukacyjno-rozwojowej z rodzinami małych dzieci 

Załącznik nr 1_zapytanie ofertowe_konsultant programowy ds rodzin zagrożonych wykluczeniem_oferta

Załącznik nr 2_zapytanie ofertowe_konsultant programowy ds rodzin zagrożonych wykluczeniem_potw odbioru


Zapytanie ofertowe – dostawa środków spożywczych na potrzeby Lokalnego Klubu Rodzinnego w Rawiczu,

załącznik nr 1 formularz cenowy – Rawicz,

załącznik nr 2 oświadczenie o braku powiązań


Zapytanie ofertowe – dostawa środków spożywczych na potrzeby Lokalnego Klubu Rodzinnego w Jarocinie,

załącznik nr 1 formularz cenowy -Jarocin,

załącznik nr 2 oświadczenie o braku powiązań 


Zapytanie ofertowe – dostawa środków spożywczych na potrzeby Lokalnego Klubu Rodzinnego w Czarnkowie,

załącznik nr 1 formularz cenowy – Czarnków,

załącznik nr 2 oswiadczenie o braku powiązań


Zapytanie ofertowe – dostawa środków czystości na potrzeby Lokalnego Klubu Rodzinnego w Rawiczu,

załącznik nr 1 formularz cenowy sr czyst Rawicz,

załącznik nr 2 oświadczenie o braku powiązań


Zapytanie ofertowe – dostawa środków czystości na potrzeby Lokalnego Klubu Rodzinnego w Jarocinie,

załącznik nr 1 formularz cenowy sr czyst Jarocin ,

załącznik nr 2 oświadczenie o braku powiązań


Zapytanie ofertowe – dostawa środków czystości na potrzeby Lokalnego Klubu Rodzinnego w Czarnkowie,

załącznik nr 1 formularz cenowy środki czyst Czarnków,

załącznik nr 2 oświadczenie o braku powiazań


Zapytanie ofertowe – materiały plastyczne i biurowe, pasmenteryjne oraz kreatywne,

załącznik nr 1 – formularz cenowy,

załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych


Zapytanie ofertowe – zabawki i pomoce edukacyjne,

załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia,

załącznik nr 2 – formularz cenowy,

załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych


Zapytanie ofertowe – zabawki i pomoce edukacyjne (część I i II),

załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia,

załącznik nr 2 – formularz cenowy,

załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych


Zapytanie ofertowe – zabawki i pomoce edukacyjne (część I i II – II edycja),

załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia,

załącznik nr 2 – formularz cenowy,

załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych


Zapytanie ofertowe w zakresie adaptacji lokalu na potrzeby Lokalnego Klubu Rodzinnego w Jarocinie


 


Projekt Dobry start – zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych? jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.