Projekt Dobry Start

 

Tytuł projektu: Dobry start – zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych

Termin realizacji: 01.01.2018. – 31.12.2020.

Całkowita wartość projektu: 1 856 520,00

Kwota dofinansowania: 1 763 694,00

Numer wniosku: RPWP.07.02.02-30-0038/17

Cel projektu: zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym 100 rodzin (300 osób) z małymi dziećmi (od urodzenia do 5. roku życia) z Województwa Wielkopolskiego poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych w okresie od I 2018 do XII 2020 roku.

Cel projektu realizujemy poprzez:
– budowanie i rozwijanie współpracy ze środowiskiem lokalnym w celu wprowadzenia narzędzi rozwoju usług społecznych dla rodzin z małymi dziećmi zagrożonych wykluczeniem,
– wdrożenie trzech lokalnych modeli usług społecznych dla rodzin z małymi dziećmi zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia – Lokalnych Klubów Rodzinnych,
– prowadzenie trzech Lokalnych Klubów Rodzinnych dla rodzin z małymi dziećmi zagrożonych wykluczeniem.

Prezentacja o Lokalnych Klubach Rodzinnych

Lokalne Kluby Rodzinne:

Lokalny Klub Rodzinny w Czarnkowie , adres: ul. Ogrodowa 21/2, kontakt: lkr.czarnkow@imd.org.pl, strona na Facebooku, harmonogram realizowanych form wsparcia

Lokalny Klub Rodzinny w Jarocinie , adres: ul. Św. Ducha 44, kontakt: lkr.jarocin@imd.org.pl, strona na Facebookuharmonogram realizowanych form wsparcia

Lokalny Klub Rodzinny w Rawiczu , adres: ul. Sarnowska 9a (budynek Przedszkola nr 5 w Rawiczu), kontakt: rawicz@imd.org.pl, strona na Facebooku, harmonogram realizowanych form wsparcia

Dokumenty dla uczestników projektu:

Regulamin uczestnictwa w projekcie Dobry start

Załącznik nr 1 Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 2 Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 3 Oświadczenie w sprawie danych osobowych

Załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnieniu kryterium dostępu

Załącznik nr 5 Karta udzielonego wsparcia uczestnika projektu 

Zapytania ofertowe w projekcie:

Zapytanie ofertowe na najem lokali w celu prowadzenia Lokalnych Klubów Rodzinnych w Czarnkowie, Jarocinie i Rawiczu

Zapytanie ofertowe – konsultant programowy ds. rodzin zagrożonych wykluczeniem (w rozumieniu specjalista programowy) w obszarze specjalista w zakresie metodologii pracy socjalnej i poradnictwa psychologicznego

Zapytanie ofertowe – konsultant programowy ds. rodzin zagrożonych wykluczeniem (w rozumieniu specjalista programowy) w obszarze specjalista w zakresie tworzenia i wdrożenia modeli wsparcia małych dzieci i ich rodzin

Zapytanie ofertowe – konsultant programowy ds. rodzin zagrożonych wykluczeniem (w rozumieniu specjalista programowy) w obszarze specjalista w zakresie metodologii pracy edukacyjno-rozwojowej z rodzinami małych dzieci 

Zapytanie ofertowe – Koordynator lokalny w Czarnkowie, załącznik nr 1, załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe – Koordynator lokalny w Rawiczu, załącznik nr 1, załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe – Koordynator lokalny w Jarocinie, załącznik nr 1, załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe – Konsultant rodzinny w Czarnkowie, załącznik nr 1, załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe – Konsultant rodzinny w Jarocinie, załącznik nr 1, załącznik nr 2 

Zapytanie ofertowe – Konsultant rodzinny w Rawiczu, załącznik nr 1, załącznik nr 2 

Zapytanie ofertowe – Konsultant programowy  do opieki merytorycznej i superwizji w obszarze pracy z rodzinami w trudnej sytuacji życiowej, załącznik nr 1, załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe – Konsultant programowy  do opieki merytorycznej i superwizji w obszarze pracy z rodzinami z małymi dziećmi, załącznik nr 1, załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe – Konsultant programowy  do opieki merytorycznej i superwizji w obszarze pracy z otoczeniem rodzin, załącznik nr 1, załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe – dostawa środków spożywczych na potrzeby Lokalnego Klubu Rodzinnego w Rawiczu, załącznik nr 1, załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe – dostawa środków spożywczych na potrzeby Lokalnego Klubu Rodzinnego w Jarocinie, załącznik nr 1, załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe – dostawa środków spożywczych na potrzeby Lokalnego Klubu Rodzinnego w Czarnkowie, załącznik nr 1, załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe – dostawa środków czystości na potrzeby Lokalnego Klubu Rodzinnego w Rawiczu, załącznik nr 1, załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe – dostawa środków czystości na potrzeby Lokalnego Klubu Rodzinnego w Jarocinie, załącznik nr 1, załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe – dostawa środków czystości na potrzeby Lokalnego Klubu Rodzinnego w Czarnkowie, załącznik nr 1, załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe – materiały plastyczne i biurowe, pasmenteryjne oraz kreatywne, załącznik nr 1 – formularz cenowy, załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Zapytanie ofertowe – zabawki i pomoce edukacyjne, załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, załącznik nr 2 – formularz cenowy, załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Zapytanie ofertowe – zabawki i pomoce edukacyjne (część I i II), załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, załącznik nr 2 – formularz cenowy, załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Zapytanie ofertowe – zabawki i pomoce edukacyjne (część I i II – II edycja), załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, załącznik nr 2 – formularz cenowy, załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Zapytanie ofertowe w zakresie adaptacji lokalu na potrzeby Lokalnego Klubu Rodzinnego w Jarocinie

 

Projekt Dobry start – zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych? jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.