Małe Przedszkole

Małe Przedszkole to propozycja zajęć dla dzieci 3-4 letnich, które nie uczęszczają do przedszkola.

Wiek przedszkolny to czas intensywnego rozwoju dziecka. Kształtują się wówczas umiejętności i postawy, które są kluczem do późniejszego sukcesu edukacyjnego i życiowego dzieci. To wiara w siebie, ciekawość świata, otwartość, towarzyskość, samokontrola swojego zachowania, współdziałanie z innymi. Uczestnicząc w zajęciach Małego Przedszkola dzieci mają możliwość wszechstronnego rozwoju.

Coraz bardziej niezależne dzieci przedszkolne są chętne i gotowe do kontaktów z rówieśnikami i innymi dorosłymi, spoza rodziny. Potrzebują jednak bezpiecznego rozstania z rodzicami, stanowiącego bazę dalszych umiejętności adaptacyjnych dziecka. Czas na adaptację w towarzystwie rodziców w Małym Przedszkolu jest bardzo ważny i trwa tyle, ile potrzebuje dziecko.

Małe Przedszkole do dobry start do przedszkola!

W czasie zajęć w Małym Przedszkolu dzieci:

 • rozwijają swoją naturalną ciekawość, aktywność i zdobywają nowe doświadczenia,
 • biorą udział w ciekawych zabawach oraz wyprawach badawczych,
 • mogą swobodnie eksperymentować z różnymi materiałami naturalnymi, masami plastycznymi,
 • nawiązują często pierwsze kontakty z grupą rówieśników,
 • uczą się wielu umiejętności społecznych związanych z byciem w grupie, np. komunikowania z innymi, wyrażania swoich potrzeb, pomysłów oraz uwzględniania pomysłów innych osób, przestrzegania zasad, czekania na swoją kolej, rozwiązywania konfliktów,
 • rozwijają swoją samodzielność – podejmując różne wybory i decyzje oraz samodzielnie ubierając się, przygotowując posiłek, myjąc ręce po zabawie, sprzątając zabawki.
 • poznają rytm zajęć podobny do przedszkolnego, przez co przygotowują się do radzenia sobie w przedszkolu i w szkole.

W Małym Przedszkolu pracujemy w oparciu o podejście projektowe wg „Metody Projektów” (The Project Approach) prof. Lilian G. Katz.

Zajęcia odbywają się w małej grupie (do 16 osób) w tygodniu, trwają 2,5 godziny. Prowadzone są przez specjalistki (nauczycielkę przedszkolną i psycholożkę) z doświadczeniem w pracy z małymi dziećmi i ich rodzicami.

Udział w miesięcznych zajęciach kosztuje średnio 240 zł (koszt jednych zajęć to 60 zł).

Zapraszamy do obejrzenia filmu „Jak się uczą małe dzieci?”, który ilustruje nasze podejście do rozwoju i uczenia się małych dzieci. 

Chętnych do Małego Przedszkola prosimy o kontakt:

 • poprzez formularz zgłoszeniowy
 • mailem: biuro@imd.org.pl
 • w czasie dyżuru informacyjnego
  w poniedziałki od 15:00 do 17:00
  oraz środy od 12:00 do 14:00
  pod numerem telefonu 61 847 45 76.

Formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko dziecka*
Data urodzenia dziecka*
Termin zajęć* (Prosimy o wybór spośród poniższych terminów) Wtorek 13:45 - 16:15
Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego*
Nr telefonu*
Adres e-mail*
Skąd się Państwo dowiedzieli o naszej ofercie?
Uwagi

Galeria

Sprawdź również