Kim jesteśmy?

Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren jest organizacją pozarządową, która ponad 20 lat działa w obszarze wsparcia rozwoju i edukacji małego dziecka. W tym czasie zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Nasze początki sięgają 1993r., kiedy to zaczęliśmy działać jako Pracownia Działań Twórczych. Była to inicjatywa grupy psychologów i twórców, którzy łączyli profesjonalizm z pasją i z chęcią działania na rzecz dzieci i ich najbliższego środowiska rodzinnego i edukacyjnego.

Nasze Stowarzyszenie zostało powołane do życia w szczególnym okresie intensywnych przemian ustrojowych i budowania społeczeństwa obywatelskiego. 

W 2006 roku zmieniliśmy nazwę Stowarzyszenia i funkcjonujemy jako Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren. Nasze działania kierowane są do małych dzieci (od urodzenia do 7 roku życia) i ich najbliższego otoczenia (rodzinnego i edukacyjnego) oraz wszystkich uczestników przestrzeni społecznej, w której żyją małe dzieci.

Jako jedni z pierwszych w Polsce i pierwsi w Poznaniu zaczęliśmy promować znaczenie wczesnego dzieciństwa i wczesnej, dobrej jakości edukacji dla życia człowieka, jego sukcesów edukacyjnych, zawodowych i życiowych.

W swoich działaniach łączymy nowoczesną wiedzę i praktykę psychologiczną i pedagogiczną z doświadczeniem, jakie udało nam się zyskać przez kilkanaście lat aktywnej działalności. Dzięki temu wypracowaliśmy innowacyjne podejście – Podejście IMD (podejście IMD), które stanowi podstawę naszej pracy i które określa naszą specyfikę i sposób działania na rzecz dzieci.

Misją IMD jest budowanie kultury małego dziecka, jako integralnej części kultury społeczeństwa demokratycznego. Zakładamy, że zadaniem nas wszystkich, całego społeczeństwa jest dbanie o jakość życia małych dzieci i wspieranie ich rozwoju. 

Zabiegamy o to, żeby dzieci żyły w kulturze poszanowania ich praw i uwzględniania ich indywidualności.

W naszych działaniach koncentrujemy się na wdrażaniu i promowaniu praktycznych, dobrej jakości rozwiązań w obszarze edukacji i rozwoju małego dziecka.

Jesteśmy autorami programów zajęć dla małych dzieci i ich rodzin, programów szkoleniowych dla profesjonalistów oraz modelowych rozwiązań w obszarze opieki rozwojowej i edukacji małego dziecka.

Dążymy do wprowadzania zmian społecznych na rzecz małych dzieci poprzez akcje społeczne, konferencje, publikacje, lobbing i zmiany w prawie.

Istotna dla nas jest jakość naszej pracy, wysokie standardy i poszukiwanie nowych idei . Czerpiemy z najlepszych wzorców światowych, współpracując (partnerzy) z instytucjami, ośrodkami i organizacjami z całego świata pracującymi na rzecz podnoszenia jakości życia małych dzieci. Rozwijamy swoje kompetencje, ponieważ uważamy, że małe dzieci potrzebują wysoko wykwalifikowanych ekspertów. Szkolimy się w zagranicznych placówkach i ośrodkach akademickich z USA, Czech, Słowacji, Holandii, Niemiec, Anglii i Francji.

Interdyscyplinarny zespół specjalistów IMD (psychologów, pedagogów, nauczycieli przedszkolnych, socjologów, trenerów) pracuje w oparciu o autorską, innowacyjną koncepcję (podejście IMD) skoncentrowaną na perspektywie małego dziecka. Zespół IMD łączy wrażliwość na potrzeby małych dzieci z profesjonalnym podejściem i pasją w pracy.

Wspierają nas ludzie różnych profesji (ekonomiści, prawnicy, ewaluatorzy, superwizorzy, mamy – liderki, itp.), dla których istotne są sprawy dzieci i ich miejsce w społeczeństwie demokratycznym.