Zapraszamy do grupy przedszkolnej w Instytucie Małego Dziecka!

Rekrutacja do przedszkola Instytutu Małego Dziecka

Rekrutacja na nowy rok przedszkolny odbywa się w terminie od 12.02.2024 r. do 01.03.2024 r. Rodziców zainteresowanych naszym przedszkolem zapraszamy w tym terminie do wypełnienia formularza zgłoszeniowego https://imd.org.pl/przedszkole-imd/ na naszej stronie internetowej. Informację o wynikach rekrutacji podamy do 08.03.2024 r.

W razie pytań zapraszamy do  kontaktu mailowego (zajecia@imd.org.pl ) lub telefonicznego (61 847 45 76). W czasie trwania rekrutacji organizujemy spotkanie informacyjne o przedszkolu dla zainteresowanych rodziców.

Informacje o przedszkolu IMD:

Nasze przedszkole to:

 • Autorska koncepcja Instytutu oparta na wiedzy o rozwoju dzieci i ponad 30-letnim doświadczeniu
 • Nauczycielki wrażliwe na potrzeby dzieci, wspierające ich emocjonalny, społeczny i poznawczy
 • Łagodna, stopniowa adaptacja dzieci z udziałem rodziców
 • Bezpieczna i rodzinna atmosfera
 • Ciekawa i ucząca przestrzeń
 • Dużo okazji do swobodnej zabawy, ruchu, wielozmysłowych doświadczeń, konstruowania
 • Działania badawcze i praca Metodą Projektów (Project Approche)
 • Udział w ciekawych wydarzenia kulturalno-edukacyjnych dostosowanych do grupy
 • Program dla najstarszych dzieci przygotowujący do szkoły
 • Grupa różnowiekowa – możliwość zabawy i uczenia się z dziećmi w różnym wieku
 • Przyjazne dla potrzeb każdego dziecka sytuacje codzienne typu posiłki, odpoczynek, pożegnania z rodzicami, czynności higieniczne
 • Stała, codzienna współpraca z rodzicami

Organizacja pracy przedszkola IMD

 • Zajęcia codziennie od 8:00 do 17:00
 • Grupa mieszana wiekowo (od 3 do 6 lat)
 • Opłata stała 1350 zł, jednorazowe wpisowe 720 zł, dzienna stawka żywieniowa 19,50 zł 
 • Zajęcia dodatkowe w cenie przedszkola: język angielski, rytmika, warsztaty, przedstawienia artystyczne

Program realizowany w przedszkolu IMD

 1. Zapewnienie dzieciom dobrego startu przedszkolnego.

Proces adaptacji jest dostosowany indywidualnie do każdego dziecka i prowadzony we współpracy z rodzicami. Rodzic lub inny bliski opiekun towarzyszy dziecku w poznawaniu przedszkola i w pierwszych dniach edukacji.

Adaptacja każdego dziecka przebiega stopniowo, dlatego nasz program adaptacyjny dzielimy na :

 • adaptację wstępną (zanim dziecko rozpocznie systematyczne chodzenie do przedszkola), w czasie której organizujemy m.in.: spotkania informacyjne dla rodziców, spotkania wprowadzające dla dzieci wspólnie z rodzicami, odwiedziny w przedszkolu w okresie wakacyjnym;
 • adaptację właściwą, organizowaną w czasie zajęć przedszkolnych od września, podczas której dziecko w towarzystwie rodzica poznaje codzienność przedszkola i grupę dzieci, a nauczyciel stopniowo buduje kontakt z dzieckiem i przejmuje opiekę od rodzica.
 1. Kształtowanie codziennego życia w przedszkolu w oparciu o potrzeby dzieci i z ich udziałem.

Staramy się tak organizować codzienność w przedszkolu: odpoczynek, posiłki, powitania i pożegnania, czynności higienicznych, aby uwzględniać indywidualne potrzeby dzieci, zapewnić im poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego i fizycznego oraz uczynić te sytuacje interesującymi i angażującymi dla dzieci.

 • Stosujemy indywidualne rytuały pożegnania z rodzicami i powitalne w grupie.
 • Posiłki przebiegają w przyjaznej atmosferze. Żadne dziecko nie jest zmuszane do jedzenia. Dzieci samodzielnie nakładają sobie jedzenie, mają stały dostęp do napojów.
 • Organizujemy codzienny odpoczynek i relaks, z możliwością snu dla dzieci, które tego potrzebują, dzieci codziennie przebywają na świeżym powietrzu.
 • Dzieci korzystają z toalety zawsze wtedy, kiedy potrzebują.
 • Czynności opiekuńcze oparte są na szacunku oraz uważnej i życzliwej pomocy wobec dziecka.
 1. Przyjazna i ciekawa oferta edukacyjna, wspierająca nabywania wiedzy i kompetencji emocjonalnych, poznawczych i społecznych.

Opieramy się na założeniu, że dzieci uczą się w sposób aktywny, poprzez zabawę i działanie, w codziennych, naturalnych dla nich sytuacjach takich jak: posiłki, spacery, wspólne rozmowy. Wsparcie życzliwych opiekunów oraz kontakty z innymi dziećmi w różnym wieku są dla nich najlepszym sposobem uczenia się w grupie przedszkolnej.

Oferta edukacyjna jest realizowane m.in. poprzez następujące działania:

 • obserwację i dokumentację rozwoju dziecka;
 • codzienne zajęcia edukacyjne oparte na podstawie programowej MEN, dostosowane do potrzeb i zainteresowań dzieci;
 • pracę metodą projektów badawczych rozwijającą naturalną ciekawość i aktywność badawczą dzieci, opartych na zainteresowaniach dzieci;
 • uczącą i przyjazną dziecku przestrzeń oraz swobodny dostęp do różnorodnych materiałów i pomocy edukacyjnych (naturalnych, codziennego użytku, plastycznych, różnorodnych klocków, gier, książek, zabawek, sprzętu ruchowego);
 • zajęcia edukacyjne prowadzone przy współpracy ze specjalistami spoza przedszkola: język angielski, rytmika, warsztaty i przedstawienia artystyczne, zajęcia sportowe, wycieczki w miejsca zielone i inne.
 1. Zapewnienie dzieciom różnorodnych doświadczeń społecznych w grupie różnowiekowej.

W naszym przedszkolu kładziemy duży nacisk na relacje społeczne między dziećmi.  Dzieci mają okazję bawić się w parach, w małych zespołach i dużej grupie. Dbamy o to, by dzieci miały okazję do różnorodnych doświadczeń społecznych: z dziećmi zarówno młodszymi, jak i starszymi od siebie, z dziewczynkami i chłopcami. Grupa ma charakter różnowiekowy, tzn. uczestniczą w niej dzieci od 3 do 6 roku życia. Rozwijamy poczucie wspólnoty w grupie przedszkolnej poprzez: rytuały grupowe, zabawy integracyjne, wspólne obchodzenie świat i urodzin.

Dbamy o rozwój społeczny poprzez:

 • uczenie zasad grupowych i pomoc w rozwiązywaniu konfliktów;
 • dbanie o jakość wspólnej zabawy poprzez podział przestrzeni w sali na różne strefy aktywności, sprzyjające zabawom w mniejszych i większych grupkach;
 • rozwijanie postaw prospołecznych poprzez działania i obowiązki na rzecz grupy, zachęcanie do pomagania młodszym kolegom, dzieleni się swoja wiedzą, pomysłami, działania na rzecz innych ludzi czy zwierząt;
 • nawiązywanie i rozwijanie szerszych kontaktów społecznych poza społecznością przedszkolną;
 • prowadzenie programów rozwijających inteligencję emocjonalną;
 • pracę metodą projektów badawczych.
 1. Rozwijanie współpracy z rodziną w kierunku wspólnych uzgodnień i działań na rzecz dobra dzieci.

Budujemy i rozwijamy współpracę z rodziną poprzez:

 • aktywny udział rodziców w procesie adaptacji;
 • wymianę informacji o rozwoju dziecka poprzez różne formy komunikacji, w tym prowadzenie rozmów rozwojowych i comiesięcznych dyżurów dla rodziców;
 • spotkania grupowe i wspólne świętowanie;
 • zaangażowanie rodziców w edukację swoich dzieci;
 • aranżacja przestrzeni sprzyjającą codziennej obecności rodzin w przedszkolu.

6. Rozwijanie współpracy w zespole placówki w kierunku jakościowej i efektywnej praktyki z dziećmi i z ich rodzicami.

Przedszkole Instytutu Małego Dziecka jest prowadzone przez cztery osoby: dyrektora oraz trzy wychowawczynie.

Podstawą naszej współpracy są regularne spotkania w zespole, systematyczna wymiana informacji o rozwoju dzieci i całej grupy, wspólne planowanie i dokumentowanie pracy pedagogicznej.

 

 

Formularz zgłoszeniowy

  Imię i nazwisko dziecka*
  Data urodzenia dziecka*
  Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego*
  Nr telefonu*
  Adres e-mail*
  Skąd się Państwo dowiedzieli o naszej ofercie?
  Uwagi

  Galeria

  Sprawdź również