Warsztaty dla rodziców

Uważamy, że wspieranie rodziców małych dzieci to jeden z najlepszych sposobów na tworzenie warunków dla optymalnego rozwoju dzieci oraz na prewencję całej gamy trudności i dysfunkcji.

Dzięki udziałowi w warsztatach rodzice małych dzieci (od urodzenia do 3. roku życia) mają okazję do poszerzania swojej wiedzy na temat całościowego rozwoju dzieci w okresie wczesnego dzieciństwa oraz rozwoju swoich kompetencji rodzicielskich w zakresie wspierania dzieci.

Warsztaty są również okazją do spotkania innych rodziców, wymiany doświadczeń i rozważań na różne tematy związane z wychowywaniem dzieci.

Proponowana przez nas tematyka zajęć wywodzi się autentycznych, zgłaszanych nam tematów, które szczególnie interesują rodziców.

Przykładowe tematy warsztatów:

  • Wolno – nie wolno, tak czy nie?! Jak stawiać dzieciom granice.
  • O bliskości w codzienności, czyli jak budować więź z dzieckiem od urodzenia.
  • Od złości do radości. Jak wspierać rozwój emocji u małych dzieci.

Każdy warsztat prowadzony jest przez dwóch specjalistów mających doświadczenie w bezpośredniej pracy z małymi dziećmi i rodzicami i/ lub w pracy warsztatowej z osobami dorosłymi. 

Formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko rodzica*

Dla kogo?*

Termin zajęć (Prosimy o wybór spośród poniższych terminów)*
Termin zajęć (Prosimy o wybór spośród poniższych terminów)* 29 sierpnia, sobota 09:30 – 12:3029 sierpnia, sobota 13:30-16:30
Termin zajęć (Prosimy o wybór spośród poniższych terminów)*

Nr telefonu *
Adres e-mail *
Skąd się Państwo dowiedzieli o naszej ofercie?
Uwagi