Zapraszamy do zapisów na instytutowe ZAJĘCIA WAKACYJNE poprzez formularz na naszej stronie : https://imd.org.pl/wakacyjne-zajecia/ w którym po wybraniu odpowiedniej formy zajęć, są wyświetlane terminy, w których odbywają się spotkania. Zajęcia adresowane są do przyszłych przedszkolaków w wieku 2,5 – 3,5 wraz z rodzicami/opiekunami.


Klub Przedszkolaka to cykl tygodniowych zajęć rozwojowych, które przygotowują dziecko i rodzica do dobrego startu przedszkolnego. Spotkania prowadzone są w formie zabawy, wspierają naturalną ciekawość i aktywność dzieci, rozwijają ich samodzielność i inicjatywę. Dzieci mają okazję zajmować się różnymi ciekawymi zadaniami i spędzać czas w towarzystwie innych dzieci. Program Klubu uwzględnia rytm przedszkolny, wspiera rozwój różnych umiejętności emocjonalno – społecznych oraz w przyjazny sposób przygotowuje dzieci do przedszkola.

Koszt cyklu wynosi 325 zł (5 spotkań).

Cykl zajęć trwa 5 dni i stanowi całość.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 🙂