Zapraszamy do zapisów na instytutowe ZAJĘCIA WAKACYJNE poprzez formularz na naszej stronie : https://imd.org.pl/wakacyjne-zajecia/ w którym po wybraniu odpowiedniej formy zajęć, są wyświetlane terminy, w których odbywają się spotkania.


Wakacyjne Grupy Zabawowe

Wakacyjne Grupy Zabawowe są adresowane do najmłodszych dzieci: od 6. miesiąca życia do 18. miesiąca życia i ich rodziców/opiekunów. Mają na celu tworzenie bezpiecznych i inspirujących warunków rozwojowych dla najmłodszych dzieci oraz wspieranie ich rodziców na starcie rodzicielstwa. Spotkania są dobrą okazją do budowania bliskiej relacji z dzieckiem oraz doświadczania wspólnych zabaw w gronie innych małych dzieci i ich rodziców.

Opłata za pojedyncze zajęcia wynosi 75 zł.

Można zapisywać się na pojedyncze zajęcia lub na większą liczbę zajęć.  

 


Wakacyjne Kluby Dwulatka

Wakacyjne Kluby Dwulatka adresowane są do dzieci od 1,5 r.ż do 3 lat z rodzicami/opiekunami. Dzieci poznają swoich rówieśników, przebywając w grupie, rozwijają ważne umiejętności społeczne. Dzieci uczestniczą w ciekawych zabawach, m.in. w eksperymentach z masami plastycznymi i materiałami wielozmysłowymi, mają możliwość różnorodnych doświadczeń ruchowych, rozwijają intensywnie mowę i komunikację poprzez śpiew, rymowanki, słuchanie bajek.

Opłata za pojedyncze zajęcia wynosi 75 zł.

Można zapisywać się na pojedyncze zajęcia lub na większą liczbę zajęć.  


SERDECZNIE ZAPRASZAMY 🙂