Modelowe rozwiązania

Instytut Małego Dziecka opracowuje i wprowadza modelowe rozwiązania poprawiające jakość życia małych dzieci w Polsce. Jest to możliwe dzięki zgromadzonej wiedzy i 19-letnim doświadczeniom Instytutu we wspieraniu rodzin i środowiska edukacyjnego oraz możliwościom współpracy ze światowej klasy ekspertami z zakresu edukacji i rozwoju małych dzieci.

MODEL ALTERNATYWNYCH FORM OPIEKI ROZWOJOWEJ DLA DZIECI PONIŻEJ 3 ROKU ŻYCIA

Instytut Małego Dziecka we współpracy z Urzędem Miasta Poznania opracował Koncepcję programową i organizacyjną alternatywnych form opieki rozwojowej dla dzieci poniżej 3 roku życia, która promuje nowe, wysokiej jakości rozwiązania w systemie opieki nad małym dzieckiem oraz rozszerza i różnicuje system opieki pozarodzinnej nad dziećmi poniżej 3 roku życia.

Alternatywne formy opieki rozwojowej to całodzienne miejsc opieki rozwojowej dla dzieci od roku do trzech lat . Poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i programowych uzupełniają one istniejącą ofertę opieki instytucjonalnej prowadzonej przez publiczne żłobki.

Promują nowy obraz dziecka oparty na założeniu, że małe dzieci uczą się od urodzenia, w sposób aktywny poznają świat i są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa. Program pracy placówek zakłada zarówno zapewnienie dzieciom opieki jak i wspieranie rozwoju, w tym uczenia się.

Na podstawie Koncepcji programowej i organizacyjne IMD przygotował program szkoleniowy dla pracowników placówek i przeszkolił personel pierwszej alternatywnej placówki w Poznaniu.

IMD monitoruje jakość placówek, a po pozytywnym zweryfikowaniu jakości pracy przyznaje certyfikat wstępnie na rok działalności.

MODEL SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLNYCH

Innowacyjny model wewnętrznego szkolenia skoncentrowanego na dziecku dla nauczycieli – liderów pracujących w przedszkolu oparty jest na ustawicznym kształceniu dorosłych, w długofalowym procesie. Model został opracowany i wdrożony w ramach długofalowego projektu szkoleniowego „Przyjazne Przedszkole”, realizowanego w latach 2000 – 2008. Celem projektu było rozwijanie jakości pracy przedszkola w kierunku budowania bezpiecznego i inspirującego środowiska dla małych dzieci.

W ramach projektu szkoleniowego Przyjazne Przedszkole przeszkolono 40 placówek w Poznaniu i województwie tj. 340 nauczycieli przeszkolonych i dyrektorów.

MODEL SZKOLENIOWY DLA KONSULTANTÓW GRUP ZABAWOWYCH

Celem modelu szkoleniowego skoncentrowanego na dziecku dla konsultantów Grup Zabawowych jest przygotowanie do utworzenia, prowadzenia i monitorowania innowacyjnej formy zajęć rozwojowych dla dzieci poniżej 3 roku życia i ich rodziców.

Do tej pory w ramach projektu pilotażowego przeszkolono na bazie tego modelu 14 konsultantów w 6 gminach w Polsce.

MODEL WSPARCIA DLA MATEK MAŁYCH DZIECI – CENTRA MATEK

Instytut w ramach współpracy z przedstawicielami 7 krajów europejskich w Projekcie Partnerskim Grundtviga zapoznał się z koncepcją Centrów Matek (Mother Center) i ich metodologią wzajemnego uczenia się oraz promował tę ideę wśród matek – liderek oraz przedstawicielek polskich organizacji kobiecych i działających na rzecz rodzin z małymi dziećmi.

Centra Matek (MC) to tworzone i zarządzane przez same kobiety miejsca spotkań dla mam w przestrzeni publicznej. Te miejsca mamy tworzą dla siebie, dlatego każde takie miejsce jest inne. MC są otwarte na mamy z małymi dziećmi

Obecnie IMD umożliwia poznawanie idei Centrów Matek liderkom grup nieformalnych organizacji pozarządowych działających na rzecz matek poprzez wyjazdy studyjne do Słowacji i Niemiec oraz udział w warsztatach prowadzonych przez międzynarodowych ekspertów.