Ігрова група для мам з України

БЕЗКОШТОВНА ІГРОВА ГРУПА ДЛЯ МАМ З ДІТЬМИ ВІД 1 ДО 3 РОКІВ З УКРАЇНИ 

Дорогі Мами маленьких Дітей з України,
Якщо хочете цікаво провести час у місцю для родин з малими дітьми, то сердечно запрошуємо вас до Інституту Малої Дитини у Познані.

25 квітня розпочинаємо Ігрову Групу – розвиваючі заняття для мам з дітьми у віці від 1 до 3 років.

Ігрова Група це надихаюче місце для забав і розвитку соціальних відносин. Діти мають можливість пізнавати та досліджувати світ “ поза домом”, в надійному товаристві своїх батьків, граючись у цікаво організованому просторі, розвиваючи різноманітні здібності. Для мам це можливість активно проводити час з дитиною, спілкуватись в гроні інших мам та обмінюватись досвідом,а також релаксу з кавою. Кожна зустріч Ігрової Групи базується на рівномірному ритмі та ритуалах, котрі будують почуття безпеки та створюють добрі умови для розвитку дітей.
Ігрова Група може стати для родини хорошою підготовкою до різних нових ситуацій, наприклад, адаптації до ясель чи садочку.

Аудиторія
Мами з дітьми з України віком від 1 до 3 років.

Час зустрічі
Зустрічі Ігрової Групи будуть відбуватись циклічно в постійній групі, раз на тиждень, кожного вівторка о 17:30-19:00 у період 25.04 – 4.07.2023 року ( 12 зустрічей).
Перша зустріч Ігрової Групи: 25.04.2023 о 17:30-19:00 год.

Місце
Інститут Малої Дитини, вул. Мурава 37С/L4 в м. Познань ( жовто-зелені будинки біля маг. Касторама, приміщення на 1 поверсі).

Проведення
Заняття проводяться нашими спеціалістами – Лаурою Мондра та Веронікою Паукшта на основі авторської програми Інституту Малої Дитини, яку реалізуємо від 2007 року та досвідом пов”язаним з багатокультурністю в роботі з малими дітьми та їх родинами. У зустрічах будуть приймати участь волонтери, котрі комунікують двома мовами – польською та українською.

Реєстрація

Запрошуємо записуватись за допомогою форми

Кількість місць обмежена, враховується черговість заявок. Умовою запису є декларування участі у повному циклі – 12 зустрічей Ігрової Групи.

Завдяки фінансуванню з коштів Міста Познань участь у зустрічах Ігрової Групи є БЕЗКОШТОВНОЮ.

 

BEZPŁATNA GRUPA ZABAWOWA DLA MAM Z DZIEĆMI Od 1 ROKU DO 3 LAT Z UKRAINY.
Drogie Mamy małych Dzieci z Ukrainy,
Jeżeli chcecie ciekawie spędzić czas w miejscu dla rodzin z małymi dziećmi to serdecznie zapraszamy do Instytutu Małego Dziecka w Poznaniu.

25 kwietnia rozpoczynamy Grupę Zabawową- zajęcia rozwojowe dla mam z dziećmi w wieku od 1 do 3 lat.

Grupa Zabawowa to inspirujące miejsce do zabawy i rozwiania relacji społecznych. Dzieci mają okazję do poznawania i badania świata „poza domem”, w bezpiecznym towarzystwie swoich rodziców, bawiąc się w ciekawie zaaranżowanej przestrzeni, rozwijając różne umiejętności. Dla mam jest to okazja do spędzenia aktywnie czasu z dzieckiem, rozmów w gronie innych mam oraz wymiany doświadczeń i relaksu przy kawie. Każde spotkanie Grupy Zabawowej opiera się na stałym rytmie i rytuałach, które budują poczucie bezpieczeństwa i stwarzają dobre warunki dla rozwoju dzieci. Grupa Zabawowa może być dla rodziny dobrym przygotowaniem do różnych nowych sytuacji np. adaptacji do żłobka czy też przedszkola.

Odbiorcy
Mamy z dziećmi od 1 roku do 3 lat z Ukrainy.

Czas spotkania
Spotkania Grupy Zabawowej będą odbywać się cyklicznie, w stałej grupie, raz w tygodniu, w każdy wtorek, w godz. 17:30 – 19:00, w okresie 25.04 – 4.07.2023r ( 12 spotkań ).
Pierwsze spotkanie Grupy Zabawowej: 25.04.2023, godz. 17:30- 19:00

Miejsce:
Instytut Małego Dziecka, ul. Murawa 37C/L4 w Poznaniu (żółto-zielone bloki przy Castoramie, lokal na parterze bloku).

Prowadzenie:
Zajęcia prowadzone są nasze przez specjalistki – Laurę Mądry i Weronikę Pauksztę w oparciu o autorski program Instytutu Małego Dziecka, który realizujemy od 2007 roku oraz doświadczenia związane z wielokulturowością w pracy z małymi dziećmi i ich rodzinami. W spotkaniach będą uczestniczyć wolontariuszki, które komunikują się w dwóch językach – polskim i ukraińskim.

Zgłoszenia:
Zapraszamy do zapisów przez formularz zgłoszeniowy.
Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń. Warunkiem zapisów jest deklaracja na całość cyklu- 12 spotkań Grupy Zabawowej.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Poznania udział w spotkaniach w Grupie Zabawowej jest BEZPŁATNY.

Заява- Ігрова група для мам з України

  Ім”я і прізвище дитини*
  Дата народження дитини*
  Дати занять* (Prosimy o wybór spośród poniższych terminów) немає доступних дат занять
  Ім”я прізвище одного з батьків*
  Номер телефону*
  Електронна пошта*
  Як Ви дізнались про нашу пропозицію?
  Зауваження: