Formularz zgłoszeniowy na zajęcia w IMD

Szanowni Państwo,

dziękujemy za zainteresowanie ofertą naszego Instytutu.

W sezonie 2018/2019 dostępne będą następujące formy stałych zajęć:

Lulanki, Śpiewanki, Przytulanki (mamy z dziećmi w wieku od urodzenia do 4 miesięcy - urodzone w kwietniu 2018 roku i młodsze)

Grupy Zabawowe (rodzice/ opiekunowie z dziećmi w wieku od 5 do 18 miesięcy)

Klub Dwulatka (dzieci w wieku od 18 miesięcy do 3 lat z rodzicami/ opiekunami)

Małe Przedszkole (dzieci w wieku od 3 do 5 lat z rodzicami/ opiekunami) 

Grafik zajęć na sezon 2018/2019

Udział w zajęciach jest odpłatny (Lulanki, Grupy Zabawowe, Klub Dwulatka - 44 zł/ zajęcia, średnio 176 zł miesięcznie; Małe Przedszkole - 55 zł/ zajęcia, średnio 220 zł miesięcznie).  

Warunkiem przystąpienie do grupy jest wolne miejsce w grupie i odbycie przez Rodzica/ Opiekuna spotkania wprowadzającego. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie trwa okoły godziny i omawiamy na nim między innymi nasze podejście, metody pracy, przebieg zajęć oraz kwestie organizacyjne.

Po wypełnieniu i wysłaniu przez Państwa formularza, skontaktujemy się z Państwem e-mailowo w celu potwierdzenia dostępności miejsca w wybranej przez Państwa grupie oraz umówienia spotkania wprowadzającego.

Na chwilę obecną wszystkie miejsca w Lulankach, Grupach Zabawowych i Klubach Dwulatka mamy już zajęte. Dokonujemy zapisów jedynie na listy rezerwowe. 

Zapraszamy do wypełnienia formularza!Rodzice/ opiekunowie z dziećmi w wieku od 5 do 18 - 20 miesięcy.
Dzieci w wieku od 18 miesięcy do 3 lat z rodzicami/ opiekunami.
Dzieci w wieku od około 3 lat do 5 lat z rodzicami/ opiekunami
Mamy z dziećmi w wieku od urodzenia do 5 miesięcy (dzieci urodzone w kwietniu 2018 i młodsze).


44 zł za zajęcia, średnio 176 zł miesięcznie
44 zł za zajęcia, średnio 176 zł miesięcznie
55 zł za zajęcia, średnio 220 zł miesięcznie
44 zł za zajęcia, średnio 176 zł miesięcznie


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit b) i przepis art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych jest Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren z siedzibą w Poznaniu, ul. Murawa 37C. Dane przetwarzane są wyłącznie do celów edukacyjnych, promocji oraz monitoringu i kontroli projektu „Wsparcie na starcie” i nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
Projekt
Dobry start
(Lokalne Kluby Rodzinne)
Bawialnia
Copyright 2009-2017 © Instytut Małego Dziecka
wykonanie, CMS: AzureusNet