Formularz zgłoszeniowy na zajęcia w IMD

Zapraszamy do wypełnienia formularza. Wypełnienie poniższego formularz nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do grupy.

W stałej ofercie zajęć w sezonie 2017/2018 dostępne są następujące formy zajęć:

Lulanki, Śpiewanki, Przytulanki (rodzice z dziećmi urodzonymi w kwietniu 2017 roku i młodszymi)

Grupy Zabawowe (rodzice/ opiekunowie z dziećmi w wieku od 5 do 18 miesięcy)

Klub Dwulatka (dzieci w wieku od 18 miesięcy do 3 lat z rodzicami/ opiekunami)

Małe Przedszkole (dzieci w wieku od 3 do 5 lat z rodzicami/ opiekunami) 

Grafik zajęć na sezon 2017/2018

Udział w zajęciach jest odpłatny (Lulanki, Grupy Zabawowe, Klub Dwulatka - 44 zł/ zajęcia, średnio 176 zł miesięcznie; Małe Przedszkole - 55 zł/ zajęcia, średnio 220 zł miesięcznie).  

Warunkiem przystąpienie do grupy jest wolne miejsce w grupie i odbycie przez Rodzica/ Opiekuna spotkania wprowadzającego. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie trwa okoły godziny i omawiamy na nim między innymi nasze podejście, metody pracy, przebieg zajęć oraz kwestie organizacyjne. 

Po wypełnieniu i wysłaniu przez Państwa formularza, skontaktujemy się z Państwem e-mailowo w celu potwierdzenia dostępności miejsca w wybranej przez Państwa grupie oraz umówienia spotkania wprowadzającego (jeśli wybrali już Państwo konkretny termin spotkania wprowadzającego z powyższego grafiku, to można taką informację dopisać w uwagach przy wypełnianiu formularza - ostatnia rubryka).

Zapraszamy do wypełnienia formularza!Rodzice/ opiekunowie z dziećmi w wieku od 5 do 18 - 20 miesięcy.
Dzieci w wieku od 18 miesięcy do 3 lat z rodzicami/ opiekunami.
Dzieci w wieku do ok 3 lat do 5 lat z rodzicami/ opiekunami
Mamy z dziećmi w wieku od urodzenia do 4 miesięcy (dzieci urodzone w kwietniu 2017 i młodsze).


44 zł za zajęcia, średnio 176 zł miesięcznie
44 zł za zajęcia, średnio 176 zł miesięcznie
55 zł za zajęcia, średnio 220 zł miesięcznie
44 zł za zajęcia, średnio 176 zł miesięcznie
Copyright 2009-2017 © Instytut Małego Dziecka
wykonanie, CMS: AzureusNet