Formularz zgłoszeniowy na zajęcia w IMD

Uwaga! Wypełnienie poniższego formularz nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do grupy.

Warunkiem przystąpienie do grupy jest wolne miejsce w grupie i odbycie przez Rodzica/ Opiekuna spotkania wprowadzającego. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie trwa okoły godziny i omawiamy na nim między innymi nasze podejście, metody pracy, przebieg zajęć oraz kwestie organizacyjne. 

Po wypełnieniu i wysłaniu przez Państwa formularza, skontaktujemy się z Państwem e-mailowo w celu potwierdzenia dostępności miejsca w wybranej przez Państwa grupie oraz umówienia spotkania wprowadzającego (jeśli wybrali już Państwo konkretny termin spotkania wprowadzającego z powyższego grafiku, to można taką informację dopisać w uwagach przy wypełnianiu formularza - ostatnia rubryka).

Zapraszamy do wypełnienia formularza!Rodzice/ opiekunowie z dziećmi w wieku od 6 do 18 miesięcy
Dzieci w wieku od 18 miesięcy do 3 lat z rodzicami/ opiekunami.
Dzieci w wieku do ok 3 lat do 5 lat z rodzicami/ opiekunami
Rodzice z dziećmi w wieku od 2 do 6 miesięcy.


44 zł za zajęcia, średnio 176 zł miesięcznie
44 zł za zajęcia, średnio 176 zł miesięcznie
55 zł za zajęcia, średnio 220 zł miesięcznie
44 zł za zajęcia, średnio 176 zł miesięcznie
Copyright 2009-2012 © Instytut Małego Dziecka
wykonanie, CMS: AzureusNet